post@advokatoslo.no

OM OSS


Advokat Oslo er et advokatfellesskap som ble startet 1.1.2011 av advokatene Robert Voldhuset og Sara Sibbern Sørensen. Vi har kontoradresse Hegdehaugsveien 34 i Oslo.

Advokatene i Advokat Oslo driver allmennpraksis innenfor de fleste rettsområder, og har hyppige oppdrag for domstolene, fylkesnemndene mv. Advokatene driver også med familiemekling og advokatmekling i et betydelig
omfang.

Våre advokater er spesialisert på blant annet barnefordeling, barnevern, familierett, strafferett, personskade/pasientskade,fast eiendom og skiftesaker. Advokatene har også erfaring med større og
komplekse saker mot stat, kommune og store selskaper. Vi har advokater med meklingskompetanse, og foretar et stort antall meklinger etter ekteskapsloven og barneloven hvert år.

Advokat Oslo er fast rådgiver for det finansielle rådgivningsfirmaet Forvaltningshuset innen spørsmål om arv, og familierettslige disposisjoner. Vi tar også oppdrag som sensor ved Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet Høgskole, der firmaet underviser i blant annet barnerett og menneskerettigheter mv.

Våre advokater og advokatfullmektiger følger Regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av oppdrag.

VÅR ERFARING, DIN TRYGGHET

Advokatene hos Advokat Oslo arbeider kontinuerlig for at vår kvalitet og service skal oppleves som svært god. Tilbakemeldinger fra våre kunder og klienter gjenspeiler den erfaring og kompetanse vi gjennom lang tid har opparbeidet oss.

Alle våre advokater og advokatfullmektiger følger regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av advokatoppdrag.
Robert Voldshuset
Robert Voldhuset
Mekler og advokat
Mobil:
+47 977 28 762
E-post: robert@advokatoslo.no
Ansatte Advokat Oslo
Sara Sibbern Sørensen
Mekler og advokat
Mobil:
+47 918 68 082
E-post: sara@advokatoslo.no

KOMPETANSE - INNSIKT - GOD RÅDGIVNING

Advokatene hos Advokat Oslo arbeider kontinuerlig for at vår kvalitet og service skal oppleves som svært god. Tilbakemeldinger fra våre kunder og klienter gjenspeiler den erfaring og kompetanse vi gjennom lang tid har opparbeidet oss.

Alle våre advokater og advokatfullmektiger følger regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av advokatoppdrag.

Mekling

Vår visjon

VÅR VISJON

Vi har ambisjoner om å være et kompetent fullservice advokatfirma for private og små- og mellomstore bedrifter og organisasjoner med hovedvekt på barn, bistandsadvokatarbeid, personskade og kontraktsrettslige tvister. Vi er til enhver tid synlige på internett, der vi gir gratis allmennopplysning om rettsregler og praktiske tips, slik at klienten er best mulig informert om når han eller hun trenger advokat.

Advokat Oslo

VÅR FILOSOFI

Våre kjerneverdier er kompetanse, situasjonsforståelse og effektivitet. Disse tre kjerneverdier fokuserer vi på, for å oppnå våre mål og optimale resultater for klienten gjennom riktig rådgivning til rett tid.

VÅRE VERDIER

Vi setter mellommenneskelige hensyn høyt, idet vi vet hvordan en tvist og dens utfall kan påvirke mennesker og relasjoner. Vi er derfor opptatt av at vår rådgivning skal være realistisk, informativ og i klientens interesse, slik at klienten kan ta informerte valg før, under og etter en tvist.

Kontakt oss
Kontakt oss
V
Vi vil kontakte deg og ha en uforpliktende samtale om din sak
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
g+ link
Tlf: +47 977 28 762 / +47 918 68 082                    Epost: post@advokatoslo.no


Postadresse: Advokat Oslo, Postboks 214, Homansbyen, 0323 Oslo


Besøksadresse:
Oslo
Hegdehaugsveien 34
0352 Oslo
Eidsvoll
Bønsdalen kontorbygg
Bønsdalvegen 32
2073 Bøn
Lillestrøm
Torvet 6 (inngang fra Storgata 15)
2001 Lillestrøm
Alle rettigheter © Advokat Oslo AS 2017- Utviklet av 25.TIME.no